top of page

Имаме удоволствието да Ви информираме, че на 05.11.2021 г. Управляващият орган на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност подписа с ПРОПИ ЕООД Административен договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект по процедура BG16RFOP002-2.089 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 50,000 лв., от които 42,500 лв. европейско и 7,500 лв. национално съфинансиране.

Целта на проекта BG16RFOP002-2.089-3102 е Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Начало на проекта: 05.11.2021 г.
Край на проекта: 05.02.2022 г.

www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.089-3102, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

We are pleased to inform you that on 05.11.2021, the Managing Authority of the Operational Programme "Innovation and Competitiveness" have signed an administrative grant agreement with Propy EOOD, for the implementation under procedure BG16RFOP002-2.089, aimed to support small enterprises with a turnover over BGN 500,000 in overcoming the economic consequences of the COVID-19 pandemic. The Operational Program "Innovation and Competitiveness" 2014-2020 is co-financed by The European Union through the European Regional Development Fund.

The total value of the project is BGN 50,000, of which BGN 42,500 European and BGN 7,500 national co-financing.

The aim of the project BG16RFOP002-2.089-3102 is to provide operating capital for the Bulgarian small enterprises which have realized a turnover of over BGN 500,000, for 2019, to cope with the aftermath of the COVID-19 pandemic.

Start of the project: November 05, 2021
End of the project: February 05, 2022

www.eufunds.bg

Project BG16RFOP002-2.089-3102, funded by the Operational Programme "Innovation and Competitiveness “ co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.

bottom of page